75904
رفع دستور موقت مدیرعامل نفت مسجد سلیمان
11 مهر 1401 14:28
کمیته انضباطی از رفع دستور موقت مدیرعامل نفت مسجد سلیمان خبر داد.

روزنامه گل

با اعلام کمیته انضباطی، با توجه به نقض قرار دستور موقت توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص محرومیت هدایت یزدی، مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان، از محرومیت دستور موقت وی رفع اثر و نامبرده می‌تواند تا صدور رای از سوی کمیته انضباطی، تیم خود را همراهی کند.

#نفت مسجدسلیمان
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها