75608
محکومیت نفت مسجد سلیمان و ذوب آهن / ادعای شاکی فولاد رد شد
06 مهر 1401 13:29
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

روزنامه گل

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت سعید لطفی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 840 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 18 میلیون و 312 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 120 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت ابراهیم شریفی از باشگاه ایران جوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9 میلیون و 810 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت عباس حاجی زاده از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت مهدی زبیدی از باشگاه فولاد خوزستان، کمیته وضعیت با توجه به مصالحه و سازش طرفین قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

*در پی شکایت دانیال مومنی بیدزرد از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 826 میلیون و 414 هزار و 279 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 36 میلیون و 462 هزار و 254 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت پویا سیف پناهی از باشگاه شمس آذر قزوین (بادران تهران) این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 600 میلیون ربال بابت اصل خواسته و مبلغ 32 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

#کمیته تعین وضعیت #فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها