73528
ف : مثل فوتبال
31 مرداد 1401 13:15
  شهرام وزیری- الفبای فوتبال ایران در روزهای جاری بدین گونه است:

روزنامه گل

الف : مثل اسکوچیچ - ...بودن یانبودن ،دراین فرایند دو سر باخت جام جهانی آیا بودن بااین همه بلبشو.. یا نبودن و ترک نیمکت کردن ...کدامش برای او می ارزد و کدامش برای ما !؟

ب : مثل برانکو - ...باید هم فرصت طلبانه شهد جام جهانی را ازجامش خورد دیگر کدام رفیق وکدام هموطن... اینجا ایران است فرصت را مصادره می کنند.. بهر کلک.

پ : مثل پروین -... طفلک سال هاست که به میدان ها پشت کرده اما سکه رایج فوتبال علی اصغری اش همچنان در میدان ها خرج می شود .

ت : مثل تاج -.. دیروزش شبانگه به سر تاج داشت سحرگه نه سربر تن و نه به سر تاج داشت.... حالا امروز که فردای دیروزاست سراسیمه از سایه درآمده تا شاید در افتاب عالم تابش سربریده به بدن بچسباند و تاج برسربگذارد...در این فوتبال تاج بی تاج که تاج نیست .

ج : مثل جام جهانی -...کشورهای جهان برای رسیدن به جام جهانی سه دسته اند... دسته اول لیاقت دارند و به جام جهانی می روند وتمام ... دسته دوم لیاقت ندارند و به جام جهانی نمی روند و تمام.... اما تو بخوان از ان دسته سومی که اگر بهر دلیلی زدوافتخارحضور یافت چه بسا با پس پسکی رفتنش در پس کوچه های بلاتکلیفی همچنان یک فوتبال ناتمام وامانده است .

چ :مثل چه کنم چه کنم -...واژه پرطنینی که در جای جای این ورزش گوش فلک را کرکرده تو بخوان کو گوش شنوا؟

ح :مثل حیدری -... در این فوتبال چندان دنبال دشمن نگرد خسرو خوبان هنوز بر نیمکت استقلال ننشته باید هم خودی های بیخود شده برایش شمشیر ازرو ببندند... به این می گویند ذلت کسوت درپستو خرابه بعضی تیم ها.

خ : مثل خیابانی -...خیابانی پر دست اندازبا چاله چوله ها ی کلامی و مدام تپق زدن به جاده خاکی با برگشت هایی مصیبت بار.

خ : مثل خبر+ نگار-...چنین که رفته ومی رود موجود ذیوجودی که سالیان سال است به دوگروه تقسیم شده اند ...یک گروه تا بوده صادقانه قلم صدتا یک غاز برای کسب ،،خبر،، میزنند ودسته دیگرش آنانی که سوداگرانه برای دلبری از،، نگار،، سفارشی قلم به پهنا می زنند

د : مثل درویش – ...بعضی درویش ها برخلاف مسلک درویشی هم تبرزین شان تیزاست وهم کشکول شان پراز دلار ... بگو یاهو به این همه ثروت مردم در کشکول دولت ...یاهو

ز : مثل زنان - ... در های ورزشگاه ها را ببند و سوراخ ها یش را گِل بگیر نکند که سکو هابا حضور زن آلوده به - زن ن د گ ی - شود ؟!

س : مثل ساپینتو – چه باک که از چنتۀ پر هیاهویش چی برون ریزد ...طبق روال دیرینه کم نبوده وکم نیستند جیب برهای حرفه ای که میداند در کجای عالم راحت می شود جیب بری کرد!

ص : مثل صفایی فراهانی – ابر مرد پشت ابر مانده ای که اگرفوتبال نمی دانست اما مدیریت برفوتبال را بیش از هرفوتبال شناس و نشناسش بلد بود .

ط : مثل طالقانی - ..دراتاق فوتبال خوزستان را به روی همه قفل کردن و ان ماجرای استادیوم تختی را فراموش کردن ... تو بگو دیگرچه انتظارکه ان هیات رییسه کذا وان همه توشیح پای قرارداد ویلموتس را به پای ترامپ نینداختن !

ع : مثل عزیزی خادم – ... هی با هیات رییسه کذایش قاچ قاچ خربزه خورد وهی به به چه چه کرد اما ملتفت نشد که خربزه پوست دارد چه سُرخوردنی و چه کله پایی.

غ : مثل غضنفر – ... اگر مارادونا نداریم اما تا دلت بخواهد از بالا تاپایین این فوتبال مثل مورو ملخ غضنفرداریم غضنفر هایی برای خودزنی ... از وزیرووکیلش بگیر تا همین فدراسیون لنگ در هواوایضا غضنفرهایی بمثابه دسته های همتی نعمتی تیم ملی که به چشم بهم زدنی همکدیگر را دریبل می زنند وپشت به دروازه خودی گل !

ف : مثل فتح الله زاده - ...شوالیه ای که قرارست بمثابه دون کیشوت با شمشیر چوبینش به جنگ باآسیاب خرابه های این فوتبال بیاید .

ق : مثل قلیچ – در بی اعتباری فوتبالی که عشق و علاقه و کسوت تا دلت بخواهد در ان رنگ باخته بایدهم به شهرت طلبی از سر بیکاری چنگ به سرو روی خود وخاستگاه خود زد!

ک : مثل کلانی - ...آدم های با شخصیت وبا دانش و کسوت مگر چند تاداریم وچند تا دم دارند که به تله این فوتبال بدهند ...حسین عزیزبه اندازه کافی دم به تله اقایان داده و کم هم بریده نشد.

گ : مثل گلمحمدی - ... بی خیال این فوتبال وجیب خالی شده هرچه هواداران است که بستن قراردادها به بهای نشستن بر نیمکت کذاست نه البته به قیمت محرومیت و تبعید برروی سکوها!

ل : مثل لوکادیا -...قناری پر هیاهویی که مربی اینجایی اش می گوید صد روز است که ازخواندنش بی خبرم ... در این فوتبال علیه السلام صد روزبرای انداختن گنجشک به جای قناری نه چندان سخت است و نه چندان زیاد.

م : مثل مجیدی -...با رکوردی که نا غافل درپس خود جا گذاشت باید هم پس پسکی در می رفت که نکند فردا دراین فوتبال هم خودش بکشند و هم رکوردش!

ن : مثل نکونام – مربی نیک اندیشی که در این فوتبال هُرهُری مسلک می شود در پس امروزبه فردایش امیدواربود.

و: واعظ آشتیانی - ...فرموده اند ؛...چگونه حق در روز روشن ضایع می شود ...؟ واعظی که معنای ضایع شدن حق درروز روشن را در هزار توی این دیارنمی داند همان بهتر که رد صلاحیت شود.

ه : مثل هاشمیان -... جنتلمنی بی حاشیه در متن فوتبالی پر حاشیه...خدا عاقبتش را بخیر کند.

ی : مثل یزدانی -...مدافع با استعداد ی که می رفت در چرخه این فوتبال بی هویت فنا شود اما به حکم تقدیر فعلا به بقا رسید اگر....

#اختصاصی گل #طنز فوتبالی
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها