73089
جلسه مهم کامرانی‌فر با مسئولان فیفا درباره VAR/ مذاکرات مثبت برای دریافت پول های بلوکه شده ایران
26 مرداد 1401 11:47
دبیرکل فدراسیون فوتبال با مسئولان امور مالى و دپارتمان داورى فیفا دیدار و گفت و گو کرد.

روزنامه گل

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسن کامرانى فر دبیرکل فدراسیون در ادامه نشست هاى مشترک با مسئولان فدراسیون جهانى فوتبال با اعضاى دپارتمان داورى و همچنین مسئولان امور مالى فیفا دیدار و گفت و گو کرد.

فهرست داوران بین المللى فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلى ایران، دوره هاى آموزشى داورى همچنین راه اندازى VAR در ایران، شرکت هاى مورد تایید و آغاز آموزش داوران در پروژه کمک داور ویدیویى از جمله موضوعاتى بود که در این جلسه مورد بررسى قرار گرفت و مذاکرات مثبتى در این خصوص انجام شد.

کلودیو مسئول اجرایى دپارتمان داوران فیفا از مسئولین داورى جام هاى جهانى ٢٠١٠ و ٢٠١٤ در ادوارى که کامرانى فر نیز از نمایندگان داورى ایران در این ادوار از رقابت بود نیز در این نشست حضور داشت.

کامرانى فر همچنین در ادامه دیدارها و نشست هاى خودش با مسئولان بخش مالى فیفا نیز جلسه مشترکى را در خصوص راه هاى انتقال پول بلوکه شده فوتبال ایران و پروژه هاى عمرانى فدراسیون با توجه به مشکلات و موانع موجود برگزار کرد و مذاکرات خوبی در این خصوص صورت گرفت که با پیگیری امور بین الملل فدراسیون فوتبال و تعامل مسئولان امور مالی فیفا دنبال خواهد شد.

#کامرانی فر #فیفا
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها