72943
در نشست کمیته بدوی انتخابات با نامزدهای ریاست فدراسیون چه گذشت؟
24 مرداد 1401 13:54
نشست اعضای کمیته بدوی انتخابات با نامزدهای انتخاباتی عصر دیروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

روزنامه گل

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست اعضای کمیته بدوی انتخابات با نامزدهای انتخاباتی عصر دیروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در این نشست توجیهی ابتدا اعضای کمیته بدوی انتخابات در راستای شرایط رعایت اخلاق حرفه ای نامزدها، تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی مطالبی را بیان کردند و تبادل نظر فنی و تخصصی نیز در راستای رعایت اصول انتخاباتی به عمل آمد.

نامزدهای انتخاباتی نیز به فراخور شرایط، مطالب و اظهاراتی در خصوص روند تبلیغات و انتخابات بیان داشتند که مورد توجه و استقبال اعضای کمیته بدوی انتخابات قرار گرفت.

در پایان این نشست با توجه به حساسیت فضای ورزشی، همه نامزدها بر این امر تاکید کردند که از هر گونه گفتمان و عملکرد تنش زا تا زمان انتخابات پرهیز کنند.

#فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها