72471
داورزنی: جای برخی رشته‌ها در هیئت اجرایی خالی است
18 مرداد 1401 11:08
رئیس فدراسیون والیبال گفت:‌ جای برخی رشته‌ها در هیئت اجرایی خالی است و ما اساسا در هیئت اجرایی، نماینده‌ای از رشته‌های توپی نداشتیم.

روزنامه گل

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال پس از ثبت نام در انتخابات هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک اظهار داشت: جای برخی رشته‌ها در هیئت اجرایی خالی است و ما اساسا در هیئت اجرایی، نماینده‌ای از رشته‌های توپی نداشتیم.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: حضور یکی دو نفر از فدراسیون ورزش‌های توپی در هیئت اجرایی که احتمال حضور آنها در المپیک هم وجود دارد، می‌تواند نقش بسزایی در ورزش کشور داشته باشد و نقش خود را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ایفا خواهد کرد.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها