تاج شکسته و نگرانی های باقی مانده
72295
پایان پنج ستاره ها
11 مرداد 1401 21:35
    فرزاد بیگی - شدت یافتن تحرکات چند روز اخیر نمایندگان مجلس، وزیر ورزش و صدا و سیما نشانه ای امیدوار کننده از افول قریب الوقوع بخت و اقبال مهدی تاج برای راهیابی دوباره به ساختمان مصادره شده خیابان سئول است.

روزنامه گل

پایان تاج، اگرچه آب های رفته را بجوی باز نمی گرداند؛ لااقل تا حدودی باعث التیام زخم بدخیم حاصل از تهاجم شغال بلژیکی به مایملک و از آن مهمتر حیثیت و اعتبار فوتبال ایرانی خواهد بود. افکار عمومی و مخاطبان بسیار فوتبال جلوگیری از بازگشت بانیان «ویلموتس گیت» را به فال نیک گرفته و منتظر گام های مهم بعدی برای ترمیم ویرانه ای هستند که روزگاری فدراسیون فوتبال نامیده می شد و به سبب مدیریت پنج ستاره بزرگواران به وضعیت اسف بار کنونی در آمده است. با این حال و علیرغم امیدواری های حاصله ؛ هنوز نگرانی های بسیار وجود دارد. اهالی فوتبال بخاطر دارند که آخرین باری که وکلای محترم مجلس؛ به نیت قطعی کردن تلویحی تغییرات فدراسیون در تلویزیون حاضر شدند، به حذف عزیزی خادم و بی تصمیمی خسارت بار بعد از آن انجامید. به عبارت دیگر در آن مقطع زمانی اگرچه به سبب ابهامات فراوان موجود در عملکرد رئیس فدراسیون؛ برکناری و عزل او صحیح به نظر می رسید؛ اما رویدادهای ناامید کننده بعد از آن ، از جمله اقدامات و اختلافات عجیب و غریب هیأت رئیسه و ناتوانی و بی تصمیمی مشهود سرپرست منتخب در اداره مقتدرانه و مدبرانه امورات فدراسیون؛ ناظران را به این باور محتوم و نگران کننده رسانید که مخالفان با نفوذ رئیس معزول و بویژه دوستان مجلس نشین هیچ برنامه ای برای روزگار پسا عزیزی خادم نداشته و یا بیش از حد به تدابیر اعضای هیأت رئیسه پیمان شکنی که تا قبل از واقعه عزل؛ در بیعت مرد معزول بوده و در بسیاری از تخلفات، ابهامات و اتهامات احتمالی نامبرده شراکت و مباشرت داشته اند؛ دلخوش بوده اند. با توجه به سابقه ناگوار گذشته، انتظار می رود اینبار نقش نظارت، مشارکت، مشاوره و رایزنی این عزیزان با تکیه بر نظرات و دیدگاه های کارشناسان خوشنام، مورد وثوق و کارآمد، تا حصول نتایج مطلوب ادامه یابد. آنچه از ظواهر امر کاملا آشکار و عیان به نظر می رسد این واقعیت تلخ و گزنده است که کالبد رو به احتضار فوتبال ایرانی به هیچ وجه تحمل تکرار گذشته و بیرون آمدن از چاه و سقوط مجدد به چاهی به مراتب عمیق تر را نخواهد داشت.

#ویلموتس #مهدی تاج #اختصاصی گل
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها