70604
جریمه نقدی تراکتور و رد شکایت یک تیم دسته اولی از پیکان
15 تير 1401 11:34
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در مورد تعدادی از پرونده‌ها اعلام کرد.

روزنامه گل

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را در مورد سه پرونده مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

* با توجه به شکایت علی پورمحمد از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و 650 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 160 میلیون و 770 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ سه میلیارد و 150 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت میلاد فخرالدینی از باشگاه تراکتور تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و 475 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و 162 میلیون و 968 هزار و 80 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ سه میلیارد و 688 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت باشگاه قشقایی شیراز از باشگاه پیکان و رضا کاخساز، کمیته وضعیت نسبت به دعوای قشقایی شیراز علیه خواندگان در تمامی موارد خواسته، قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

#کمیته تعین وضعیت #تراکتور
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها