70487
اسامی شمشیربازان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی
14 تير 1401 12:06
شمشیربازان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی مشخص شدند و ایران در هر سه اسلحه نماینده دارد. 

روزنامه گل

تیم ملی شمشیربازی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره در بازی های کشورهای اسلامی شرکت می‌کند.

اسلحه های سابر و اپه در هر دو بخش مردان و زنان نماینده دارند. فلوره مردان هم به بازی ها اعزام می شود و احتمال دارد فلوره زنان هم در لیست اعزامی‌ها قرار بگیرد.

اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر است:

سابر مردان:
محمد رهبری
علی پاکدامن
محمد فتوحی
نیما زاهدی

سابر دختران:
کیانا باقرزاده
پریماه برزگر
فائزه رافعی
نجمه سازنچیان

اپه مردان:
محمد رضایی
محمد رضایی طادی
محمدرضا وثوقی

اپه دختران:
پریا ماهرخ
سکینه نوری

فلوره مردان:
محمد حسین جعفری
ماهان میرزایی
علی امینی


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها