70439
کاسانو: زانیولو یک بازیکن معمولی است.
13 تير 1401 20:43
کاسانو خرید زانیولو را کار عاقلانه ای نمی داند. 

روزنامه گل

آنتونیو کاسانو که به اظهارنظر های خاص مشهور است دلیل پافشاری یوونتوس برای خرید نیکولو زانیولو را درک نمی کند. چرا که از نظر او،زانیولو یک بازیکن معمولی است.کاسانو در مصاحبه با BoboTV گفت: از زانیولو خوشم نمی آید. فاقد کیفیت لازم است و تفاوت ها را رقم نمی زند. چرا یووه باید به او علاقهداشته باشد؟ خیلی از بازیکنان دیگر هم سن زانیولو هستند که از او استعداد بیشتری دارند. بازی او بیش از حد به قدرت بدنی متکی است. درخیلی از بازی ها آماده نیست و حتی زمانی که از نظر بدنی آماده است فقط مستقیم شوت می‌ کند و هیچ کار دیگری انجام نمی دهد. نمی‌ داندچگونه دریبل بزند، نمی‌ تواند پاس نهایی را به درستی ارسال کند؛ نمی‌ داند چگونه باید به تیم کمک کند. اگر من جای یووه بودم هرگز به خریدزانیولو با 50 میلیون یورو حتی فکر هم نمی کردم. این کار دیوانگی است.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها