70247
پیشنهاد فولام به کاپیتان میلان
11 تير 1401 17:29
فولام کاپیتان میلان را زیر نظر دارد. 

روزنامه گل

آلسیو رومانیولی، مدافع ایتالیایی که قراردادش با میلان به اتمام رسید، پیشنهادی 4 ساله با دستمزد خالص 4 میلیون یورویی از فولام دریافت کرده است. هرچند که اولویت کاپیتان میلان ماندن در این تیم است اما فولام می‌خواهد السیو رومانیولی را پس از اتمام قراردادش با میلان به صورت آزاد جذب کند. این باشگاه انگلیسی که اخیرا به لیگ برتر انگلستان صعود کرد، پیشنهادی 4 ساله با دستمزد خالص 4 میلیون یورویی به رومانیولی ارائه داده است. دستمزدی تقریبا مشابه آنچه که وی از روسونری دریافت میکرد اما اگر روما قصد داشته باشد در ترکیب قهرمان ایتالیا باقی بماند، باید دستمزد خود را کاهش داده و آماده نیمکت نشینی باشد. با این تفاسیر این مدافع 27 ساله که همچنان برای ماندن در ایتالیا امیدوار است، در حال بررسی پیشنهاد فولام است.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها