70011
زلاتان و قرارداد ۶ ماهه با میلان
08 تير 1401 17:36
مهاجم کهنه کار سوئدی قصد بازنشستگی ندارد. 

روزنامه گل

رسانه‌های ایتالیایی خبر دادند زلاتان ابراهیموویچ با میلان قراردادی کوتاه مدت و 6 ماهه با حداقل دستمزد امضا می کند تا پس از ریکاوری ازمصدومیت سنگین خود در کنار مسئولان میلان در مورد آینده تصمیم گیری کنند. پس به نظر می رسد که زلاتان هنوز قصد ندارد کفش هایش راآویزان کند و روسونری نیز به همان اندازه از حفظ ایبرا در ترکیب راضی است. این مهاجم سوئدی در اکتبر 41 ساله خواهد شد و به تازگی تحتعمل جراحی زانوی خود قرار گرفته است که باعث می شود شش تا هفت ماه از میادین دور بماند. گویا زلاتان به طور موقت، قراردادی 6 ماهه بادستمزد 100 هزار یورو امضا می کند و سپس با توجه به میزان آمادگی خود در مورد تمدید قرارداد با باشگاه مذاکره خواهد کرد. طبق این قرارداد زلاتان می تواند همچنان بخشی از تیم باشد و دوره درمان و توانبخشی خود را در زمین تمرین میلان تکمیل کند. او همچنین می تواند در رختکن کنار بقیه بازیکنان باشد و هنگام بازی ها روی نیمکت یا سکوها بنشیند.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها