69632
جریمه نقدی برای تیم های مس نوین کرمان و شهرداری ماهشهر
04 تير 1401 11:33
تیم های مس نوین کرمان و شهرداری ماهشهر جریمه شدند

روزنامه گل

با اعلام کمیته انضباطی: دیدار تیم های شهرداری بندرعباس و شهرداری ماهشهر برگزار و از سوی ایمان حسنی، مربی تیم شهرداری ماهشهر تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه( داور) رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود و پرداخت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم شهرداری ماهشهر به دلیل داشتن بازیکن اخطاری باید 40 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم های پاس همدان و مس نوین کرمان برگزار شد که اسماعیل ذوالفیات، مربی تیم مس نوین کرمان به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه( داور) به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد. وی باید 100 میلیون ریال جرمیه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم مس نوین کرمان نیز به دلیل داشتن 7 بازیکن اخطاری، 50 میلیون ریال جریمه نقدی باید پرداخت کند.

#کمیته انضباطی
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها