69352
برگزارى نخستین نشست کمیته بدوى انتخابات فدراسیون فوتبال
31 خرداد 1401 11:26
نخستین نشست کمیته بدوى انتخابات فدراسیون فوتبال عصر روز دوشنبه برگزار شد.

روزنامه گل

به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال، با توجه به فاصله زمانى باقیمانده تا برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال در تاریخ هشتم شهریورماه نخستین نشست اعضاى کمیته بدوى به منظور تبیین دستورالعمل ها ، تدوین تقویم و بررسى مسیر روند انتخابات عصر روز دوشنبه ٣٠ خرداد برگزار شد.

بر اساس مصوبات این نشست روند برگزارى انتخابات منطبق با اساسنامه و ضوابط و منطبق با تقویم اجرایى مورد نظر اجرا خواهد شد.

#فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها