69084
اعلام آرای انضباطی فوتبال
28 خرداد 1401 11:34
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص سه پرونده تیم های حاضر در لیگ دسته دوم و سوم فوتبال صادر کرد.

روزنامه گل

آرای صادره از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است:

دیدار تیم های مقاوت آستارا و ستاره اتحاد تبریز از سری رقابتهای لیگ دسته سوم برگزار و از سوی احمدرضا زینوندیان یکی از عوامل منتسب به تیم ستاره اتحاد تبریز تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه (داور) رخ داد.

از آنجائیکه تخلفات حادث شده در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، وی از حضور در ورزشگاههای فوتبال کشور محروم است و باید دفاعیات کتبی خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

*دیدار تیم های استقلال شوش و یزد لوله از سری رقابتهای لیگ دسته سوم برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقلال شوش تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری به مقامات رسمی مسابقه رخ داد. با توجه به تکرار این تخلف در مسابقات قبلی این تخلف در خور صدور قرار دستور موقت است و به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، تیم استقلال شوش از حضور تماشاگرانش در ورزشگاه ها محروم است. این تیم باید دفاعیات کتبی خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

*دیدار تیم های نود ارومیه و خلیج فارس ماهشهر از سری رقابتهای لیگ دسته دوم برگزار و از سوی مهدی تازیک، بازیکن تیم خلیج فارس ماهشهر تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه داور منعکس شد. از آنجائیکه تخلفات حادث شده در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی وی از حضور در ورزشگاههای فوتبال کشور محروم است و باید دفاعیات کتبی خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال کند.

رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف است.

#کمیته انضباطی #فدراسیون فوتبال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها