67584
ناراحتی بازیکنان صنعت نفت آبادان از مبلغ واریزی به حساب‌شان
08 خرداد 1401 15:37
باشگاه صنعت نفت آبادان امروز به اندازه ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم را به حساب‌شان واریز کرد.

روزنامه گل

در حالی که یک هفته به اتمام مسابقات لیگ برتر باقی مانده است، باشگاه صنعت نفت امروز 10 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم را واریز کرد تا میزان دریافتی آنها به 60 درصد از مبلغ قراردادشان برسد.

البته این درصد واریزی با ناراحتی شدید بازیکنان همراه شده است، چرا که آنها انتظار داشتند 20 تا 30 درصد از مبالغ قراردادهای‌شان را دریافت کنند. از طرفی مدیران صنعت نفت هم هنوز در مورد پرداخت 40 درصد باقیمانده از قراردادها، موضع روشنی نداشته‌اند.

#صنعت نفت آبادان
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها