67310
کمیته بین المللی المپیک‌ آیین نامه انتخاباتی ایران را تایید نکرد
04 خرداد 1401 01:01
کمیته بین المللی المپیک با عدم تایید آیین‌نامه انتخابات این کمیته خواستار برخی اصلاحات در آن شده است.

روزنامه گل

کمیته بین‌المللی المپیک‌روز گذشته نظر خود را در مورد آیین‌نامه انتخاباتی کمیته ایران ارائه کرده است.

کمیته بین المللی المپیک آیین نامه مورد نظر را تایید نکرده و خواستار اعمال برخی اصلاحات در آن شده است.

این آیین‌نامه روز گذشته با چند اصلاحات به کمیته ملی المپیک کشورمان برگشت داده شد. صالحی‌امیری رئیس کمیته ملی المپیک از اعضای مجمع خواست تا این اصلاحات را تصویب کنند و آیین نامه دوباره به IOC ارسال شود.

۹ مورد اصلاحات از IOC اعلام و خواسته شده به جای ماده ۵ متن کامل که در اساسنامه است، مطرح شود.

همچنین برای «تعیین صلاحیت» بحث مداخله دولت را مطرح کردند که صالحی‌امیری گفت: ما گفتیم باید نهادهای قضایی و امنیتی این موضوع را بگویند. قوانین داخلی صراحت دارد و مکلف به استعلام هستیم. پس پیشنهاد دادیم همین ماده تصویب شود.

پیشنهاد صالحی‌امیری این بود که این بند به تصویب اعضای مجمع برسد و کمیته، نهادهای بین‌المللی را قانع کند چرا که تعیین صلاحیت قانون و الزامی است.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: حذف این قانون باعث تنش خواهد شد و ممکن است این موضوع را مطرح کند که ما از قانون سرپیچی می‌کنیم.

صالحی امیری تصریح کرد: فردا قانون‌گذار ممکن است با ما مجادله کند. پیشنهاد من این است ما را مکلف کنید هیات اجرایی در چارچوب قوانین، موضوع را دنبال کند.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها