54396
فقط یک مدافع در لیست خرید فرهاد
24 دی 1400 16:48
سرمربی استقلال امیدوار است با خریدهای تهاجمی که در نیم فصل انجام می دهد تیمی جذاب را روانه نیم فصل دوم کند.

روزنامه گل

یکی دو هفته پیش فرهاد مجیدی صحبت از خرید چند بازیکن خارجی و داخلی در نیم فصل کرد تا به این شکل شرایط تیمش را برای نیم فصل دوم در بخش تهاجمی بهتر کند.

در این بین شنیدیم فرهاد مجیدی یک دفاع راست را در لیست خود دارد ولی بقیه بازیکنان مورد نظر فرهاد مجیدی در پست های تهاجمی هستند.

ایرادهایی به استقلال فرهاد مجیدی در بخش تهاجمی وارد است و مجیدی تصمیم دارد با چند خرید شرایط تیمش را متحول کند.

#استقلال #فرهاد مجیدی #نقل و انتقالات #نیم فصل #استقلالی ها #لیگ بیست و یکم
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها