54341
نامزد انتخابات بسکتبال: با رانت‌ و فساد مبارزه خواهیم کرد/ اهل پشتِ میز نشینی نیستم
24 دی 1400 10:36
نامزد انتخابات بسکتبال گفت: مبارزه با فساد و رانت خواری از اصلی ترین برنامه های ما است و می‌خو اهیم اتحاد و همبستگی به وجود بیاوریم.

روزنامه گل

کرم احمدیان در مورد اینکه مهم‌ترین کاری که برای بسکتبال باید انجام شود چیست، گفت: به نظرم من مهم‌ترین کار با توجه به شرایط ایجاد اتحاد و همبستگی است. باید از تمام ظرفیت‌ها و افراد محق در بسکتبال کشور استفاده شود و این شعاری که بسکتبال برای همه و همه برای بسکتبال وجود دارد، باید محقق شود. فدراسیون بسکتبال نماینده سراسر ایران در تهران است و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی در مورد اینکه خیلی‌ها این شعارها را داده‌اند ولی در عمل به آن توجه نکرده‌اند، گفت: من حرفی از تیم‌سازی نمی‌زنم،‌بلکه افراد شایسته را جمع می‌کنم که به بسکتبال اعتبار بدهند. چیزی به نام من نداریم و همه ما باید کارها را اداره کنیم. در صورتی که به عنوان رئیس انتخاب شوم، شفافیت مالی خواهم داشت و عملکردم را گزارش می‌کنم. فدراسیون ما فدراسیون مبارزه با رانت‌خواری و فساد است و می‌خواهیم کار کنیم و قصد خدمت داریم. قبلی‌ها هم زحمت کشیدند اما کافی نبوده است.

نامزد انتخابات فدراسیون بسکتبال عنوان کرد: در بخش قهرمانی سه تیم الف، ب و ج را تشکیل می‌دهیم و استعدادیابی به معنای واقعی خواهد بود. من خودم نزدیک 30 سال بازی کردم و همه نقاط ایران را می‌شناسم و می‌دانم استعدادها کجا هستند. من در توسعه بسکتبال در بخش همگانی از همه فضاها و امکانات شهری استفاده می‌کنم چون می‌خواهیم بسکتبال را به مردم نشان دهیم و خانواده‌ها را درگیر کنیم. ما با همه مدیران کل و استاندار‌ها رایزنی می‌کنیم و می‌خواهیم حق بسکتبال را بگیریم تا از این طریق افراد سازمان‌یافته در بسکتبال افزایش پیدا کند.

رئیس هیات بسکتبال کرمانشاه تأکید کرد: اگر شعار نمی‌دهیم که هیات‌های استانی بازوهای بسکتبال هستند، پس باید به آن عمل کنیم و خانه‌های بسکتبال را در همه استان‌ها داشته باشیم. من مدیر پشت میزنشین نیستم و عملیاتی هستم. یک نفر همه چیز را بلد نیست و هر جا که بتوانیم یاد می‌گیریم و فدراسیون پاسخگو تشکیل می‌دهیم.

احمدیان ادامه داد: هر 6 ماه یکبار عملکردمان را به جامع بسکتبال گزارش می‌کنیم، این طور نخواهد بود که اگر به استان‌ها توپ می‌دهیم، منت بگذاریم بلکه این یک وظیفه است. باید هیات‌ها را قوی‌تر کنیم تا کار کنند. من واقعا اهل شعار نیستم و مردم عمل هستم.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها