43667
جابر صادق‌زاده، پهلوان سال 1400 کشور
03 آبان 1400 10:27
در فینال کشتی پهلوانی سنگین وزن کشور، جابر صادق زاده موفق به شکست امیر محمدی شد.

روزنامه گل

در پایان دو روز رقابت کشتی گیران برای کسب بازوبند پهلوانی سال 1400، فینال سنگین وزن کشتی پهلوانی میان جابر صادق زاده و امیر محمدی برگزار شد.


این مبارزه که در سالن 12 هزار نفری آزادی و در حضور رییس جمهور و وزیر ورزش برگزار می شد، در نهایت با برتری صادق زاده به پایان رسید که قبلا نیز 6 بار سابقه کسب بازوبند پهلوانی کشور را داشت.

این کشتی گیر مازندرانی توانست پشت حریف خود را به خاک برساند تا دستش به عنوان برنده و قهرمانی سنگین وزن کشتی پهلوانی بالا برود.


امیر محمدی بعد از شکست مقابل صادق زاده او را روی دوش گرفت و دور افتخار زد.


بدین ترتیب تا دقایقی دیگر بازوبند پهلوانی سال 1400 کشور از سوی رییس جمهور به بازوی جابر صادق زاده بسته خواهد شد.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها