43328
ارسال تائیدیه پرداخت مطالبات میمبلا به فیفا
29 مهر 1400 12:40
ویلیان میمبلا تأئیدیه دریافت مطالباتش را به فیفا ارسال کرد تا تراکتور یک گام دیگر به باز شدن پنجره نقل و انتقالتیش نزدیک شود.

روزنامه گل

به‌دنبال پرداخت تمامی بدهی‌های خارجی منجر به بسته شدن پنجره‌ نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور، تائیدیه دریافت مطالبات میمبلا نیز به فیفا ارسال شد.

فیفا برای چهار پرونده دستور رفع منع نقل و انتقال را داده است و باشگاه تراکتور منتظر ارسال تأئیدیه از طرف وکیل مازولا است که با تحقق این امر، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز خواهد شد.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها