43316
پای فوتبالیست مشهور به پرونده فساد ۱۵ هزار میلیاردی باز شد !
28 مهر 1400 23:20
فوتبالیست مشهور ایران پایش به پرونده فساد اقتصادی باز شده است !

روزنامه گل

دو روز پیش (ی_ض) مدیرعامل سابق بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان از زندان برای مواجه با یکی از اعضای مرتبط با پروندهفساد اقتصادی به شعبه ۶۵ جرایم اقتصادی آورده می شود.

فردی که از بانک سرمایه مبلغ کلان وام گرفته بوده کسی جز آقای (ع) از فوتبالیست های مشهور نبوده است. اتفاقا مبلغ وام که ده میلیارد تومان بوده هم به حساب فرزند کوچکتر او واریز شده بوده و حالا پایش به این پرونده فساد اقتصادی باز شده است.در روز مواجه این فوتبالیست با مدیرعامل سابق بانک سرمایه در دادسرا گویا درگیری هم بین طرفین رخ می دهد و مدیر عامل سابق بانک سرمایه می گوید حریف داد و بیداد این فوتبالیست و چهار وکیلش نمی شود تا موضوع پرونده همچنان باز بماند و در انتظار رسیدگی های بعدی باشد !

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سودسالانه پرداخت می‌کند. پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاده است.

#اختصاصی گل #فساد در ورزش
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها