43142
واریز بخشی از مطالبات بازیکنان استقلال
27 مهر 1400 17:29
بخشی از مطالبات بازیکنان استقلال به حساب شان واریز شد.  

روزنامه گل

بازیکنان تازه وارد استقلال تا امروز پولی از باشگاه دریافت نکرده بودند ضمن اینکه تعدادی از بازیکنان قدیمی هم هنوز بخشی از مطالبات فصل گذشته شان را دریافت نکرده اند.

امروز مصطفی آجورلو بخشی از مطالبات بازیکنان را به حساب آنها واریز کرد تا آبی ها را با روحیه خوب به لیگ بیستم و یکم بفرستد.

البته این پول از طریق شماره شبا به حساب بازیکنان واریز شده و احتمالا تا آخر شب به حساب آنها خواهد نشست.

#استقلال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها