42218
وعده مصطفی آجورلو درباره کمپ ناصر حجازی عملی می شود؟
21 مهر 1400 15:59
مدیرعامل استقلال کار بسیار سختی برای عملی کردن یکی از وعده های خود دارد.

روزنامه گل

در روزهایی که استقلال مشکلات زیادی برای پیدا کردن زمین تمرین دارد، چند روز پیش مصطفی آجورلو وعده داد کمپ ناصر حجازی به زودی تجهیز و تمرینات استقلال در نیم فصل به این مجموعه ورزشی منتقل می شود.

اما آنچه به آن توجهی نشده به این موضوع بر می گردد که زمین کمپ حجازی یک ایراد ساختاری دارد و فقط با زیر کشت بردن چمن مشکل آن حل نمی شود، پس بدیهی است بازسازی این زمین و تجهیز کردن آن، پروسه زمان بری است.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا وعده آجورلو در مورد تجهیز کمپ حجازی عملی خواهد شد یا نه.

#سردار مصطفی آجورلو #استقلال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها