40104
قدردانی از حرکت آخر مدیری که با رفتنش هواداران را خوشحال کرد
03 مهر 1400 22:43
احمد مددی با رفتنش هواداران استقلال را خوشحال کرد اما از رفتن او مهم تر پایان روشن یک دوران تاریک در استقلال بود و احمد مددی در روز رفتن، کاری کرد که قابل ستایش است.

روزنامه گل

احمد مددی در باشگاه استقلال حاضر شد، مراسم تودیع و معارفه برگزار کرد و در فضای دوستانه دفتر مدیریت باشگاه استقلال را به مصطفی آجورلو، مدیر جدید آبی ها تحویل داد. امیدواریم چنین فرهنگی در فوتبال ما باب شود. حداقل در باشگاه های پرطرفدار دولتی کمتر سراغ داریم که مدیریت قبلی در فضایی دوستانه و با برگزاری تودیع و معارفه، دفترش را به مدیرعامل جدید تحویل بدهد. امیدواریم پس از این تمام تودیع و معارفه ها در فوتبال ما به همین شکل برگزار شود. وقتی مدیری کنار می رود، با برگزاری مراسم و خوشامدگویی به مدیر جدید از باشگاه خداحافظی کند.

#احمد مددي #استقلال #باشگاه استقلال
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها