35239
گل گهر بازنده بزرگ جلوی استقلال
12 مرداد 1400 19:03
نگاهی آماری به تقابل های گل گهر در لیگ مقابل استقلال نشان می دهد این تیم به جز یک بازی در بقیه بازی ها بازنده بزرگ این تقابل بوده است.

روزنامه گل

نگاهی آماری به تقابل های گل گهر در لیگ مقابل استقلال نشان می دهد این تیم به جز یک بازی در بقیه بازی ها بازنده بزرگ این تقابل بوده است. استقلال و گل گهر به جز این بازی حذفی که پنجمین رویارویی آن ها خواهد بود در لیگ چهار بار طی لیگ های نوزدهم و بیستم برابر هم قرار گرفتند. حاصل این بازی ها سه برد برای استقلال و یک برد برای گل گهر بوده و رویارویی های این دو تیم هیچ بار با تساوی به پایان نرسیده است. این آیتم یعنی تساوی بازهم برای این بازی صفر خواهد بود چون بازی حذفی است و حتما یک تیم باید برنده باشد.

#گل گهر سیرجان #استقلال #جام حذفی
داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها