34262
عابدینی: در المپیک فقط مدال می خواهیم
26 تير 1400
کاپیتان تیم ملی شمشیربازی ایران گفت: دوم و ششم مرداد روزهای مهمی برای شمشیربازی ایران است و فقط از مردم دعا می‌خواهیم.

روزنامه گل -

مجتبی عابدینی در مراسم بدرقه کاروان ایران بیان کرد: امیدوارم تیم ملی شمشیربازی دل مردم را شاد کند و ۲ و ۶ مرداد روز بسیار مهمی برای شمشیربازی است. ما سرباز مردم هستیم از مردم فقط دعا می خواهم. تیم زحمت کشیده و جز مدال چیز دیگری نمی خواهد و مردم فقط ما را  دعا کنند.

علی پاکدامن در مورد قرائت سوگندنامه گفت: مهمترین نکاتی که در سوگندنامه بود این است که سرباز کشورمان هستیم و هر چه در توان داریم می گذاریم تا دل مردم را شاد کنیم. مردم همه ما را دعا کنند تا بتوانیم با مدال المپیک برگردیم.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها