24123
برنامه هفته های بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ یک اعلام شد
18 فروردين 1400
21
ایرانی
برنامه هفته بیست و یکم تا بیست و پنجم لیگ دسته اول باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعلام شد.

روزنامه گل - به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته بیست و یکم
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آرمان گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام علی(ع)    سیرجان
رایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت ۲۰- ورزشگاه هفتم تیر    بابل
فجر شهید سپاسی شیراز- مس کرمان - ساعت ۲۰- ورزشگاه پارس    شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید مهدوی    بوشهر
هوادار تهران -خوشه طلایی ساوه- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا    اسلامشهر
شهرداری آستارا- بادران تهران  - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل    رشت
گل ریحان البرز- چوکا تالش - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه انقلاب    کرج
خیبر خرم آباد- پارس جنوبی جم بوشهر - ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه    تختی    خرم آباد
استقلال خوزستان- استقلال ملاثانی- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه تختی    اهواز


هفته بیست و دوم
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارس جنوبی جم -فجرشهید سپاسی شیراز – ساعت۲۰- ورزشگاه    تختی    جم
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر – ساعت۲۰- ورزشگاه    پارس    شیراز
خوشه طلایی ساوه- گل ریحان البرز – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه    متعاقباً     اعلام 
ملوان بندر انزلی- خیبر خرم آباد – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی    انزلی
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آرمان گهر سیرجان- استقلال خوزستان – ساعت۱۹:۴۵ - ورزشگاه    امام علی    سیرجان
استقلال ملاثانی- شهرداری آستارا – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه تختی    اهواز
بادران تهران- هوادار تهران – ساعت۲۰:۱۵ - ورزشگاه قوامین    تهران
چوکا تالش- رایکا بابل – ساعت۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل    رشت
نود ارومیه- مس کرمان– ساعت۲۰:۴۵ - ورزشگاه متعاقباً     اعلام می شود.


هفته بیست و سوم
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مس کرمان - خوشه طلایی ساوه– ساعت۱۹:۵۰ - ورزشگاه امام علی    کرمان
رایکا بابل -آرمان گهر سیرجان – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه هفتم تیر    بابل
فجرشهید سپاسی شیراز- بادران تهران – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه پارس    شیراز
شاهین شهرداری بوشهر- پارس جنوبی جم  – ۲۰:۱۵ - ورزشگاه    شهید مهدوی    بوشهر
خیبر خرم آباد- قشقایی شیراز – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی خرم آباد
استقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه تختی اهواز
هوادار تهران -چوکا تالش – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه شهداء    اسلامشهر
شهرداری آستارا- نود ارومیه – ۲۰:۳۰ - ورزشگاه سردار جنگل    رشت
گل ریحان البرز- استقلال ملاثانی  – ۲۰:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج


هفته بیست و چهارم
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
قشقایی شیراز- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه     پارس    شیراز
رایکا بابل- استقلال خوزستان - ساعت ۱۹:۲۵ – ورزشگاه    هفتم تیر    بابل
خوشه طلایی ساوه- شهرداری آستارا - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه    متعاقباً    اعلام
بادران تهران- گل ریحان البرز - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه    قوامین    تهران
چوکا تالش- مس کرمان - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه    سردار جنگل    رشت
آرمان گهر سیرجان- خیبرخرم آباد- ساعت ۱۹:۵۰ – ورزشگاه    امام علی    سیرجان
پارس جنوبی جم- هوادار تهران - ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه تختی    جم
استقلال ملاثانی- نود ارومیه - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه    تختی    اهواز


شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰


ملوان بندرانزلی- شاهین شهرداری بوشهر - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه    تختی    انزلی


هفته بیست و پنجم
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
نود ارومیه- خوشه طلایی ساوه     - ساعت و ورزشگاه متعاقباً     اعلام می شود.
فجرشهید سپاسی شیراز- استقلال ملاثانی  - ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه    پارس    شیراز
خیبر خرم آباد- رایکا بابل - ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه تختی    خرم آباد
هوادار تهران -آرمان گهر سیرجان- ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه شهدا    اسلامشهر
شهرداری آستارا- چوکا تالش - ساعت ۱۹:۴۰ – ورزشگاه سردار جنگل    رشت
مس کرمان- قشقایی شیراز  - ساعت ۲۰– ورزشگاه امام علی    کرمان
استقلال خوزستان- پارس جنوبی جم  - ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه تختی    اهواز

پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
گل ریحان البرز- ملوان بندرانزلی ساعت ۱۹:۳۰—ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- بادران تهران – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها