23066
رسمی؛ پورحمیدی به تراکتور پیوست
13 اسفند 1399
92
معاون باشگاه تراکتور از جذب قطعی گلر آلومینیوم خبر داد.

روزنامه گل - علیرضا رحیمی معاون تراکتور خبر از جذب گلر آلومینیوم داد و گفت: ما می‌خواستیم سعید مهری آینده باشگاه باشد و او به فضای جدیدی نیاز داشت. ما یک دروازه بانی که عملکرد بسیار خوبی داشته و آینده دار است و زیر نظر خطیبی بوده را هم جذب کرده‌ایم و آقای پورحمیدی به تراکتور منتقل شده است. ما سعید مهری را منتقل کردیم اما یک بازیکن آینده دار (پورحمیدی) را خریدیم.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها