23059
توضیح کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره محکومیت پرسپولیس در پرونده مکانی
13 اسفند 1399
1665
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره محکومیت باشگاه پرسپولیس در پرونده سوشا مکانی ارائه کرد.

علیرضا صالحی درباره دلیل افزایش یافتن مبلغ محکومیت باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته استیناف در پرونده سوشا مکانی اظهار داشت: رأی کمیته استیناف درباره این پرونده در آبان ماه صادر شده و تمام مدارک هم برای صدور این رأی بازبینی شد. اینکه باشگاه پرسپولیس به عنوان بدهکار نتواند بدهی‌اش را پرداخت و پنجره‌اش بسته شود با ما نیست. در کل اجرای هر رأیی به عهده کمیته استیناف نیست و مربوط به کمیته بدوی می‌شود. من هم در جریان نیستم نحوه اجرای حکم به چه شکل است. 

وی درباره اینکه آیا کمیته استیناف می‌توانست مبلغ رأی صادره شده از سوی کمیته وضعیت را افزایش داده و محکومیت پرسپولیس را تشدید کند، گفت: اینجا ورای آئین‌نامه کمیته انضباطی است. طبق مقررات کمیته انضباطی و اخلاق، کمیته استیناف نمی‌تواند مجازات را تشدید کند. این امر در ماده 106 مقررات انضباطی آمده اما در این پرونده بحث مطالبات و دعاوی حقوقی مطرح شده و رأی مکانی تنبیهی نیست. مجازاتی اعلام نشده که بخواهیم آن را تشدید کنیم.

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فرض کنید یک نفر با ارائه دادخواست دعوایی را مطرح و به صورت مثال می‌گوید 500 میلیون تومان طلب دارد. دادگاه بدوی یا کمیته وضعیت می‌گوید فقط مستحق دریافت 200 میلیون تومان هستی و استحقاق دریافت 300 میلیون را نداری. سپس این فرد به رأی صادره اعتراض می‌کند. اگر پرونده در مرجع بالاتر یا کمیته استیناف نظرخواهی شد و طبق رأی این کمیته، تجدیدنظرخواه مستحق دریافت 300 میلیون تومان دیگر هم بود مشکلی وجود ندارد. 

صالحی افزود: پرونده مکانی هم در زمره مجازات‌ها نیست که بخواهیم بحث تشدید رأی را مطرح کنیم، بلکه بحث مطالبات بود. برخی مواقع فردی می‌گوید من 500 میلیون تومان طلب دارم و کمیته استیناف برای پرداخت 700 میلیون تومان رأی می‌دهد. در اینجا می‌توان گفت کمیته استیناف 200 میلیون تومان اضافی را از کجا آورده و این اقدام خلاف است. 

وی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس مدعی است سوشا مکانی از سوی کمیته انضباطی این باشگاه به دلیل پرونده‌ای که در دادسرا برای وی به وجود آمد جریمه شده و طبق همان رأی مستحق دریافت 800 میلیون تومان نیست، توضیح داد: هر چه بود یا نبود در جلسه کمیته استیناف مطرح شد و رأی خود را براساس رسیدگی به آن مدارک صادر کردیم. کاری هم به رأی کمیته انضباطی پرسپولیس نداشتیم، زیرا رأی ما براساس حکم کمیته بدوی یا تعیین وضعیت صادر شده است. 

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره اعتراض‌ها و انتقادهای مطرح شده نسبت به افزایش مبلغ رأی این پرونده گفت: در جریان این اعتراض‌ها و انتقادها نیستم و چیزی هم ندیده‌ام.

صالحی درباره اینکه سوشا مکانی در روزهای اخیر با لحن نه چندان مناسب باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال را تهدید به شکایت به AFC کرده توضیح داد: این موضوع در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق است و این کمیته باید به موضوع ورود کند. رسیدگی به چنین امری از حیطه صلاحیت کمیته استیناف خارج است. 

فارس


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها