خودم را مکلف می‌دانم برای توسعه استان‌ها قوی‌تر از قبل فعالیت داشته باشیم
22969
عزیزی خادم: فصل و نگاهی نو در فوتبال خواهیم داشت
10 اسفند 1399
94
ایرانی
ریاست جدید فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی این فدراسیون صحبت کرد.

روزنامه گل - شهاب الدین عزیزی خادم، ریاست جدید فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: قرار نبود که صحبت کنیم از آقای بهاروند خواهش کردیم که یک وقتی به ما بدهند. وظیفه خودم دانستم به نوبه خودم با افتخار از همه عزیزان تشکر کنم و خودم را خادم فوتبال بدانم، با افتخار با یک تیم مدیریتی جدید و تعاملات سازنده با تمام ارکان نظام از سیانت فوتبال دفاع کنیم. فصلی نو و نگاهی نو با تیم جدید و همکاری شما و عزیزان داشته باشیم. شما که چکیده فوتبال کشور هستید نشان دادید که تصمیم ساز هستید و نگاه غیر دستوری و حرفه ای دارید.

او ادامه داد: من دغدغه شما را درک می‌کنم و خودم را مکلف می‌دانم که برای توسعه استان‌ها قوی‌تر از قبل فعالیت داشته باشیم. در لیگ‌های مختلف، رده بانوان و تیم‌های ملی همه در کنار هم یک نگاه جدید را تجربه کنیم. به نوبه خودم از همه عزیزان، اعضای هیات رئیسه فوتبال، آقایان بهاروند و نبی و همینطور آقای علینژاد با توجه به تلاش‌های طی یک سال گذشته تشکر می‌کنم.

عزیزی خادم در پایان همینطور گفت: خودم را موظف می‌دانم و خدارا بی نهایت شاکرم چه رای میگرفتم و چه رای نمی‌گرفتم. صندلی که خداوند به انسان داده، ارجح است و شما قطعا جلوتر از من هستید. از یکایک آقایان و خانم‌ها و تمام دست اندرکاران را تشکر می‌کنم که ما امروز نماد دموکراسی و انتخابات آگاهانه هستیم و اگر عمری بود صادقانه و خالصانه و متواضعانه در کنار تمام عزیزان فعالیت کنیم.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها