300 هزارنفرآنفالوش کردند
18999
حمله به شجاع با 100 هزار کامنت
05 آبان 1399
2476
ایرانی
بوسه جنجالی شجاع خلیل زاده روی لوگوی الریان با واکنش طرفداران پرسپولیس روبه‌رو بود.

روزنامه گل- شجاع با بوسه بر لوگوی الریان کار خودش را کرد وقلب پرسپولیسی ها را شکست.این اتفاق باعث شد جنبش آنفالو شجاع خلیل زاده در اینستاگرام شدت بگیرد. او از 2.6 میلیون نفر به 2.3 میلیون نفر رسید و بیش از سیصد هزار نفر او را آنفالو کردند. 

برخی هم تصویر پیج او روزیکه به پرسپولیس پیوست را منتشر کردند که زیر یکصدهزارنفر او را دنبال می کردند.اما از این جالبتر اینکه وقتی شجاع خلیل زاده نامه خداحافظی اش را منتشر کرد واینقدر جرات داشت که کامنت صفحه اش راهم نبندد شاهد موجی از حملات و انتقادات پرسپولیسسی ها بود و تا لحظه انتشار این خبر نزدیک به 100 هزار کامنت گرفت.

شجاع شاید باور نمی کرد اما آنها که زمانی مدح و ستایش او را می کردند با دلهای شکسته به پیجش حمله کردند و تندترین الفاظ را درمورد او به کار بردند. بیتشر این کامنهتا هم حول محور اینکه دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد چراکه او جدایی را موقتی خوانده بود.دیدگاه های کاربران (1 دیدگاه)
امین فیروز 05 / 08 / 1399 15 : 11 : 14

شمایی که اینهمه دم از تعصب میزدی،چی شد،بازیکن دیگری بود، توقعی ازش نداشتیم،ولی شما که اینهمه ادعا داشتی چی شد،بی غیرت،بی تعصب


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها