پیروانی جواب علی کریمی را نمی دهد
18674
وقتی جادوگر به افشین پشت کرد
21 مهر 1399
158
ایرانی

روزنامه گل - داستان استوری های مشترک علی کریمی برعلیه پیروانی و بازنشر آنها توسط مهرداد میناوند جالب است.

میناوند که زمانی برای افشین پیروانی سینی پاره می کرد و عاشق سینه چاک او بود کانلا مشخص است که از افشین رو برگردانده است. اما پشت انتقادات علی کریمی چیست؟

بنظر می رسد جادوگر بی تعارف فوتبال ایران به این جمعبندی رسیده که افشین بیشتر از مصالح تیم به دنبال مصالح شخصی خود است و به همین دلیل هم از او روی برگردانده. اما واکنش افشین به علی کریمی چه خواهد بود؟

تجربه ثابت کرده افشین سیاستمدار تر از آن است که بخواهد وارد جنگ با علی کریمی شود و قابل پیش بینی است که او هم مثل یحیی گل محمدی از زیر بار سئوال درمورد این موضوع شانه خالی کند.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها