18263
تمدید قرارداد تهامی با صنعت نفت آبادان
07 مهر 1399
17
ایرانی
بازیکن جوان تیم صنعت نفت قراردادش را تمدید کرد.

روزنامه گل - با اعلام باشگاه صنعت نفت آبادان سید فاخر تهامی بازیکن جوان و اینده دار آبادانی که از پرورش یافتگان آکادمی صنعت نفت آبادان است قراردادش را براییک فصل دیگر با طلایی پوشان تمدید کرد.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها