نه؛ سایه عادل کنار نمی‌رود
16431
میثاقی کلافه، میثاقی عصبی
15 مرداد 1399
93
ایرانی
فکر کنید هنوز نود داشتیم، عادل کارش را می‌کرد و میثاقی هم همینطور...

روزنامه گل- فشارها روی مجری برنامه فوتبال برتر همچنان ادامه دارد. بیش از یک سال از جا گرفتن این برنامه در باکس محبوب دوشنبه‌ها می‌گذرد، اما خیلی از مردم هنوز محمدحسین میثاقی را به عنوان مجری این شوی شبانه نپذیرفته‌اند. میثاقی با آن که جوان مستعدی است، اما در مقایسه با عادل فردوسی‌پور خیلی چیزها کم دارد. عادل یک مجری مولف، نکته‌سنج، بسیار باهوش و درعین حال شفاف بود؛ ویژگی‌هایی که چندان در شخصیت میثاقی دیده نمی‌شود. مشکل اصلی محمدحسین اما هیچکدام اینها نیست. درست یا غلط مردم او را چشم کسی می‌بینند که به ناحق جای فردوسی‌پور را گرفته؛ بنابراین همیشه نقدهای تندی علیه او وجود داشته است. میثاقی هم گاهی کلافه می‌شود و به این فضا واکنش نشان می‌دهد؛ مثل دوشنبه‌شب این هفته که کلی از برنامه‌اش تعریف کرد و گفت تلاش‌ها برای تخریب فوتبال برتر، هیچ اهمیتی برایش ندارد. اظهارات جدید میثاقی، باز هم بحث‌برانگیز شده و بعضا حملات جدیدی را علیه او به دنبال آورده است.

راستش اما اگر از ما می‌پرسید، باید تکرار کنیم که خود میثاقی قربانی دوم این ماجراست. در حقیت سوءمدیریت حاکم بر این ماجرا، نه تنها عادل را از مردم گرفت، بلکه دستیار مستعد او را هم در موضعی غیرقابل دفاع قرار داد. فکر کنید هنوز نود داشتیم، عادل کارش را می‌کرد و میثاقی هم همینطور. در این صورت به جای تقابل دردناک امروز، تعاملی مفید وجود می‌داشت، اما افسوس که مدیریت غلط هر دو مهره را سوزاند.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها