لاف جالب ویلموتس
14428
بس که خوب کار کردی استاد!
01 فروردين 1399
182
ایرانی
بعد از پروژه سنگین ایران، برای حفظ سلامتی نیاز به کمی استراحت دارید...

روزنامه گل- مارک ویلموتس گفته: «از زمان قطع همکاری با تیم ملی ایران، تلفنم مدام زنگ می‌خورد و پیشنهاد می‌گیرم. در این مدت چهار پیشنهاد دریافت کردم؛ دو تا ملی و دو تا باشگاهی که همه را رد کردم.» خب البته ما قشنگ این ادعا را باور می‌کنیم. اصلا دلیلی ندارد ویلموتس بعد از عملکرد درخشانی که در ایران داشت پیشنهادهای جدید دریافت نکند. یعنی او همه رقمه اینجا عالی کار کرد؛ هم اخلاقش خوب بود، هم عملکرد فنی بی‌نظیری داشت و هم مخصوصا در حوزه تعهد و مسوولیت‌پیری همه را انگشت به دهان گذاشت.

چهارتا که کم است؛ با این وجنات و کارنامه شما باید چهل تا پیشنهاد جدید داشته باشید؛ ولی خب فعلا رد پیشنهادها کار درست‌تری است، چون بعد از پروژه سنگین ایران، برای حفظ سلامتی نیاز به کمی استراحت دارید. زیاد به خودت فشار نیاور!


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها