14337
رسول پناه: سرپرست مدیر عاملی امروز معرفی می شود
20 اسفند 1398
153
ایرانی
رسول پناه رئیس هیات مدیره پرسپولیس در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت : بنای کار حفظ اعتماد هواداران و سرمایه مادی و معنوی آنهاست و در این مورد با کسی تعارف نداریم.

روزنامه گل -

رسول پناه رئیس هیات مدیره پرسپولیس گفت: هواداران ذره ای نگران نباشند، پرسپولیس مقتدر و با شفافیت و صحت اداره می شود. اجازه نمی دهیم با هیاهو  و شایعه امنیت روانی باشگاه و هواداران را بر هم بزنند. وزارت ورزش هیچ دخالت مدیریتی ندارد و هیات مدیره مستقل و با برنامه کارها را پیش می برد.

وی ادامه داد: ما هم از رسانه ها در جریان استعفای مدیر عامل سابق قرار گرفتیم و امروز در جلسه هیات مدیره سرپرست مدیر عاملی مشخص می شود.

رسول پناه گفت: هواداران ذره ای نگران نباشند پرسپولیس مقتدر و با شفافیت و صحت اداره می شود و اجازه نمی دهیم با هیاهو  و شایعه امنیت روانی باشگاه و هواداران را بر هم بزنند.

رسول پناه رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره ادعای دخالت وزارت ورزش در امور باشگاه گفت : تا قبل از واگذاری که اراده دولت و وزارتخانه است ما قانونا مسائل کلان خود و حسابرسی و موارد نظارتی را با وزارتخانه هماهنگ می کنیم ولی این نهاد هیچ دخالت مدیریتی ندارد و هیات مدیره پرسپولیس مستقل و با برنامه کارها را پیش می برد.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها