12633
اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال معرفی شدند
28 آبان 1398
295
ایرانی
اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال تعیین شدند.

روزنامه گل - به گزارشسایت رسمی فدراسیون فوتبال، با معرفی هدایت ممبینی ، رئیس کمیته داوران و تصویب هیات رئیسه فدراسیون در جلسه امروز آقایان فریدون اصفهانیان، اسماعیل صفیری، حسین نیرویار، علیرضا کهوری، حیدر شکور و خانم نادره درودیان به عنوان اعضای جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها