11775
دستور سلطان به پیشکسوتان: علیه قلیچ حرف نزنید!
23 مهر 1398
354
ایرانی
گفته می شود پروین چند روز قبل شاگردان قدیمی اش را دور هم جمع کرده و خطاب به آنها گفته که هیچ مصاحبه ای علیه یکدیگر انجام ندهند تا اتحاد شان حفظ شود.

روزنامه گل -


اصلی ترین کسی که با ویدئوهای اینستاگرامی اش بارها خبرساز شده وحید قلیچ است که به دلیل صحبت هایش علیه مسئولان و بازیکنان تیم حواشی نیز ایجاد کرده است.

 

از این رو برخی دیگر از پیشکسوتان پرسپولیس که از قلیچ و حرف هایش ناراحت شده اند، قصد داشتند علیه او مصاحبه کنند و از این دروازه بان قدیمی بخواهند به رویه اش پایان دهد اما با درخواست علی پروین فعلا سکوت کرده اند. سلطان که همواره تاکید می کند هیچ پیشکسوتی علیه دیگری در رسانه ها صحبت نکند، اینبار هم از شاگردان قدیمی خود خواسته درباره قلیچ مصاحبه نکنند تا خودش پیگیر این موضوع شود و به قضیه فیصله بدهد.
 

 

 


داغ ترین خبرها
تازه ترین خبرها