ای کاش می‌شد...
290
24 دی 1400

روزنامه گل- عکس قدیمی از احمدرضا عابدزاده و یک آرزوی محال؛ کاش می‌شد همیشه در این سن بمانی و خیال‌مان را بابت دروازه تخت تخت کنی...کاش.