خط روی گل
27
03 آذر 1400

در بازی دیروز پرسپولیس و نفت آبادان گل زیبای مهدی عبدی به اشتباه مردود اعلام شد و بیش از پیش احتیاج فوتبال ایران را به تکنولوژی وی ای ار ثابت کرد.