تاخیر....
43
05 آبان 1400

تاخیر در پرداخت یک اتفاق قدیمی و آشنا در فوتبال ماست....روزگاری آندو از دیرکرد باشگاه می نالید و امروز دیگران.....فرقی نمی کند....قرمز و آبی هم ندارد....صورت مساله همان است که بود!