مربی پدیده ندیده
22
04 آبان 1400

در اقدامی عادی در فوتبال ایران امروز دو سرمربی در تمرین تیم پدیده حاضر شدند.تیم پدیده خراسان که در بدترین وضعیت تیمی به سر می برد،در ابتدای فصل با رضا مهاجری شروع به کار کرد اما در هفته های گذشته و با ادامه اوضاع نابسامان این تیم دیروز هم رضا مهاجری و هم اکبر میثاقیان با هم برای تمرین دادن تیم پدیده سر تمرین این تیم حاضر شدند.