فرهاد در 90
61
28 مهر 1400

این برنامه یکی از مهمترین برنامه های 90 و عادل فردوسی پور بود که در آن حرف های زیادی رد و بدل شد، از جمله تیتری که می بینید....امروز اما عادل که بهترین مجری فوتبال ما بود به دلایل سلیقه ای در فوتبال ما نیست!