کرش یا کی روش؟
33
26 مهر 1400

کی روش، کرش ،کیروش یا هر نام دیگری که داشت در کنار تمام زحماتی که برای فوتبال ما کشید، صدای اعتراض خیلی ها را هم بلند کرد...از جمله افشین خان قطبی سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی!