جادوگر
56
03 مهر 1400

این روزها که نام سردار مصطفی آجرلو برای مدیریت استقلال مطرح شده است ناخودآگاه همه به یاد علی کریمی می‌افتد که در زمان مدیریت سردار در استیل‌آذین یک یاغی تمام عیار بود!