این رفت آن آمد
28
03 مهر 1400

بعد از جنجال های فراوان مدیرعامل جدید استقلال انتخاب و سردار آجورلو به عنوان مدیرعامل جدید استقلال به جای احمد مددی سکان مدیریت استقلال را به دست گرفت.باید دید که در ادامه این تغییرات،آیا باشگاه استقلال به روزهای خوب خود باز خواهد گشت؟