قائم مقام
34
31 شهريور 1400

آن روزها حرف از قائم مقام شدن واعظ آشتیانی در وزارت ورزش بود و او امروز اعلام کرد که حتی علاقه ای به حضور در هیات مدیره استقلال هم ندارد! فوتبال با مدیران سالم چه می کند که می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند؟