سقوط سنجاب
43
12 مرداد 1400

امروز گرایی برای رسیدن به مدال برنز برابر شوهی یابیکو از ژاپن قرار گرفت. او که قبلا چند بار این فرنگی کار ژاپنی را شکست داده بود.تصاویر ثبت شده از پرواز بلند گرایی به قصد سر و گردن حریف و اجرای فن از بالا، همچنین عکس العمل خوب یابیکو و امتیاز گیری از خنثی کردن سنجاب پرنده از تصاویر جذاب امروز المپیک بود که شادی ویژه‌ای را برای کشتی گیر ژاپن که چندبار مغلوب گرایی شده بود به وجود آورد.