واس ماس
79
05 مرداد 1400

آن روزها در استیل آذین سهام داشتن و نزدیک بودن به حاج حسین هدایتی دولابی خیلی کلاس داشت و سلطان علی پروین هم نمیخواست از قافله عقب باشد! حاصلش همین تیتری شد که می بینید!چهل درصد استیل آذین هم واس ماس!

تاریخ:6 مرداد 1387